۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر

محمد مهدی  دوست محمدی

سمت: رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه

 

 
 
     

شماره تماس:     31325821  -۰۳۴       

   
شماره اتاق :            ۲۰۴    

فکس:              31325820 -۰۳۴

   

پست الکترونیک:         doust_m@kmu.ac.ir

                                                

 
شرح وظایف:  

*       همکاری با کلیه واحدهای مرکز حسب مورد

 

*          حضور فعال در جلسات دفتر معاونت حسب مورد و تنظيم صورتجلسات مربوطه

 

*          هماهنگی با مسئول مربوطه جهت انجام امور جاری معاونت (تهیه بلیط، پذیرایی جلسات و ...)

 

*          نظارت بر فعالیت پرسنل دفتر معاونت

 

*          تهيه پيش نويس مكاتبات و نامه هاي ضروري و نظارت بر فعالیت  دبیرخانه

 

*         هماهنگی جهت برگزاری همایش ها، کارگاه ها و جلسات


*        پی گیری کارهای کارشناسی محول شده به واحدها

                
*       
پی گیری امورمربوط به معاونت و دفتر (اداری، مالی و ...)


*         شناسایی، تدوین و مستندسازی فرایندهای کاری دفتر معاونت

 

*          تلاش در جهت توسعه فردی و واحد مربوطه

 

*        پاسخگوئي مناسب به تلفن هاي دفتر و مراجعين حضوري

 

*        هماهنگي و تعيين وقت ملاقات حضوري اشخاص با معاونت

 

*        ابلاغ دستورات ، نامه ها و مراسلات به واحدهاي ذيربط حسب مورد

 

*        پيگيري به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات

 

*         جمع آوري و آماده نمودن اطلاعات مورد نياز معاونت و تهيه گزارشات و جداول آماري

 

*         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق