۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد دانشگاه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ شهريور
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد دانشگاه
دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد دانشگاه
برگزاری اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد در سال 1399
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۹ خرداد
برگزاری اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد در سال 1399
برگزاری اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد در سال 1399
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان
برگزاری آزمون  توجیهی بدو خدمت کارکنان
برگزاری دومین دوره آموزشی دوره توانمندسازی روسای بیمارستانهای دولتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
برگزاری دومین دوره آموزشی دوره توانمندسازی روسای بیمارستانهای دولتی
برگزاری دومین دوره آموزشی دوره توانمندسازی روسای بیمارستانهای دولتی
آزمون غیر حضوری « گزارش نویسی »
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
آزمون غیر حضوری « گزارش نویسی »
آزمون غیر حضوری  « گزارش نویسی »
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی مورخ 98/8/30
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دي
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی مورخ 98/8/30
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی مورخ 98/8/30
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان
۱۳۹۸ شنبه ۱۴ دي
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان
برگزاری آزمون  توجیهی بدو خدمت کارکنان
اطلاعیه های واحد آموزش و توانمند سازی دانشگاه
۱۳۹۸ شنبه ۱۴ دي
اطلاعیه های واحد آموزش و توانمند سازی دانشگاه
اطلاعیه های واحد آموزش و توانمند سازی دانشگاه
برگزاری پنجمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب 8
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ آذر
برگزاری پنجمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب 8
برگزاری پنجمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب 8
آزمون غیر حضوری آشنایی با دستور العمل اجرایی کیوسک های ثابت و سیار
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
آزمون غیر حضوری آشنایی با دستور العمل اجرایی کیوسک های ثابت و سیار
آزمون غیر حضوری آشنایی با دستور العمل اجرایی کیوسک های ثابت و سیار