۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

قابل توجه کلیه کارکنان

 

برگزاری آزمون  توجیهی بدو خدمت کارکنان ویژه رشته های شغلی به مدت 100 ساعت در تاریخ 14 و 15 بهمن ماه ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

98/11/14 ویژه مدارک تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر

98/11/15 ویژه مدارک تحصیلی کارشناسی و بالا تر

مکان: پردیس دانشگاه علوم پزشکی ساختمان صبا مرکز آزمون الکترونیک