۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

دومین دوره آموزشی دوره توانمندسازی روسای بیمارستانهای دولتی استان

از تاریخ 98/10/25 لغایت 98/10/27 با محوریت رهبری 2 در جزیره کیش برگزار گردید.