۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره آموزشی توانمند سازی روسای بیمارستان های دولتی استان  در۵ دوره آموزشی  سه روزه شامل دوره های رهبری، تفکر استراتژیک و تصمیم گیری، مدیریت منابع مالی، انسانی، مدیریت بحران و زنجیره منابع تامین برگزار میشود و این دوره های آموزشی تا فروردین ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت.

 

دکتر مسعود مقدری معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه در مراسم آغاز به کار این دوره آموزشی گفت: تا فروردین ماه سال آینده این دوره های آموزشی ادامه دارد.

 

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه توانمندسازی مدیران بیمارستانی از ضرورت هاست گفت: امروزه فضاهای کسب و کار در حال تغییر و در همین راستا انتظارات مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و همچنین پرسنل نیز نسبت به 10 سال گذشته متفاوت شده است.

 

دکتر مرتضی هاشمیان افزود: توانمندسازی مدیران در راستای توانمند سازی آنان برای مقابله با چالش های اقتصادی، اجتماعی و ... است.

 

 وی جلب رضایت مراجعه کنندگان به بیمارستان ها را دارای اهمیت بسیار دانست و ادامه داد: آموزش باید جزئی از برنامه های توانمند سازی باشد.